I gr. Ikimokyklinio ugdymo „DRUGELIŲ” grupė

Vida Židonienė

Vyresnioji auklėtoja

Aušra Kauneckienė

Vyresnioji auklėtoja

 

 

 

 

 

 

 

drugeliu

II gr. Ankstyvojo ugdymo „SPINDULIUKŲ” grupė

    Janina Gabrienė

Vyresnioji auklėtoja

    Vitalija Juškienė

Auklėtoja

 

 

 

 

 

 

 

 

spinduliuku

III. gr. Ankstyvojo ugdymo „EŽIUKŲ” grupė

    Sigita Šatienė

Vyresnioji auklėtoja 

     Rūta Sviderskienė

Vyresnioji auklėtoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eziuku

IV gr. Ikimokyklinio ugdymo „BORUŽIUKŲ” grupė

    Regina Šipelienė

Vyresnioji auklėtoja

    Dalytė Jakimavičienė

Vyresnioji auklėtoja

 

 

 

 

 

 

 

boruzeliu

V gr. Ikimokyklinio ugdymo „BITUČIŲ” grupė

    Rita Duoblienė

Vyresnioji auklėtoja

    Vilma Šaulinskaitė

Vyresnioji auklėtoja

 

 

 

 

 

 

 

 

bituciu

VI gr. Ikimokyklinio ugdymo „NYKŠTUKŲ” grupė

    Audronė Tamauskienė

Vyresnioji auklėtoja

     Liudmila Vilkienė

Vyresnioji auklėtoja

 

 

 

 

 

 

nykstuku
   

VIII gr. Ikimokyklinio ugdymo „DREVINUKŲ” grupė

    Danutė Kazlauskienė

Vyresnioji auklėtoja

    Dalytė Jakimavičienė

Vyresnioji auklėtoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drevinuku

IX gr. Priešmokyklinio ugdymo „KIŠKUČIŲ” grupė

    Jolanta Damalakaitė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji auklėtoja

    Rūta Sviderskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji auklėtoja

  

 

 

 

 

 

 

kiskuciu

X gr. Ikimokyklinio ugdymo „PELĖDŽIUKŲ” grupė

    Lolita Špakauskienė

Auklėtoja

   Liudmila Vilkienė

Vyresnioji auklėtoja

 

 

 

 

 

 

peledziuku

XI gr. Priešmokyklinio ugdymo „SKRUZDĖLIUKŲ” grupė

    Zofija Armonavičienė

Auklėtoja metodininkė

    Laima Rudzinskienė

Auklėtoja metodininkė

 

 

 

 

 

 

skruzdeliuku

XII gr. Ikimokyklinė „VOVERIUKŲ” grupė

    Gintarė Kuzinevičiūtė

 Auklėtoja

    Aušra Kauneckienė

 Vyresnioji auklėtoja

 

 

 

 

 

 

 

 

voveriuku