Grupės

Ikimokyklinio ugdymo

„DRUGELIŲ” grupė

Vida Židonienė - Vyresnioji mokytoja Klaudija Daugilevičiūtė - Mokytoja

„SPINDULIUKŲ” grupė

Janina Gabrienė - Vyresnioji mokytoja Vitalija Juškienė - Mokytoja

„EŽIUKŲ” grupė

Sigita Šatienė - Vyresnioji mokytoja Rūta Sviderskienė - Vyresnioji mokytoja

„BORUŽIUKŲ” grupė

Regina Šipelienė - Vyresnioji mokytoja Dalytė Jakimavičienė - Vyresnioji mokytoja

„BITUČIŲ” grupė

Rita Duoblienė - Vyresnioji mokytoja Jurgita Šinkūnienė - Vyresnioji mokytoja

„NYKŠTUKŲ” grupė

Audronė Tamauskienė - Vyresnioji mokytoja Erika Ivanauskaitė - Mokytoja

„DREVINUKŲ” grupė

Laima Žilienė - Mokytoja Erika Ivanauskaitė - Mokytoja

„SKRUZDĖLIUKŲ” grupė

Zofija Armonavičienė - Mokytoja metodininkė Daiva Dumšienė - Mokytoja

„PELĖDŽIUKŲ” grupė

Lolita Špakauskienė - Mokytoja Klaudija Daugilevičiūtė - Mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo

„VOVERIUKŲ” grupė

Aušra Kauneckienė - Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja Jurgita Šinkūnienė - Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja

„KIŠKUČIŲ” grupė

Jolanta Damalakaitė - Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja Rūta Sviderskienė - Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja

Grupių formavimas ir komplektavimas

Grupės formuojamos užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus pagal higienos normose nustatytus reikalavimus:

  • lopšelio – nuo 1 iki 3 metų;
  • darželio – nuo 3 iki 5 metų;
  • priešmokyklinės – nuo 5 (6) iki 6 (7) metų.

Komplektavimas į grupes vykdomas pagal nustatytą vaikų skaičių grupėje:

  •  nuo 1 iki 2 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius – 8, maksimalus – 10;
  •  nuo 2 iki 3 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius – 9, maksimalus – 15;
  •   nuo 3 iki 5 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius – 17, maksimalus – 20;
  •  priešmokyklinio ugdymo grupėje minimalus vaikų skaičius – 17, maksimalus – 20.

Registruokite savo vaiką į mūsų darželį - mokyklą