I gr. Ikimokyklinio ugdymo „DRUGELIŲ” grupė

Vida Židonienė

Vyresnioji mokytoja

Aušra Kauneckienė

Vyresnioji mokytoja

 

 

 

 

 

 

 

drugeliu

II gr. Ankstyvojo ugdymo „SPINDULIUKŲ” grupė

Janina Gabrienė

Vyresnioji mokytoja

Vitalija Juškienė

Mokytoja

 

 

 

 

 

 

 

 

spinduliuku

III. gr. Ankstyvojo ugdymo „EŽIUKŲ” grupė

Sigita Šatienė

Vyresnioji mokytoja 

Rūta Sviderskienė

Vyresnioji mokytoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eziuku

IV gr. Ikimokyklinio ugdymo „BORUŽIUKŲ” grupė

Regina Šipelienė

Vyresnioji mokytoja

Dalytė Jakimavičienė

Vyresnioji mokytoja

 

 

 

 

 

 

 

boruzeliu

V gr. Ikimokyklinio ugdymo „BITUČIŲ” grupė

Rita Duoblienė

Vyresnioji mokytoja

Jurgita Šinkūnienė

Vyresnioji mokytoja

 

 

 

 

 

 

 

 

bituciu

VI gr. Ikimokyklinio ugdymo „NYKŠTUKŲ” grupė

Audronė Tamauskienė

Vyresnioji mokytoja

   Liudmila Vilkienė

Vyresnioji mokytoja

 

 

 

 

 

 

nykstuku

VIII gr. Ikimokyklinio ugdymo „DREVINUKŲ” grupė

Danutė Kazlauskienė

Vyresnioji mokytoja

Dalytė Jakimavičienė

Vyresnioji mokytoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drevinuku

IX gr. Priešmokyklinio ugdymo „KIŠKUČIŲ” grupė

Jolanta Damalakaitė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja

    Rūta Sviderskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja

 

 

 

 

 

 

kiskuciu

X gr. Ikimokyklinio ugdymo „PELĖDŽIUKŲ” grupė

Lolita Špakauskienė

Mokytoja

Liudmila Vilkienė

Vyresnioji mokytoja

 

 

 

 

 

 

peledziuku

XI gr. Ikimokyklinio ugdymo „SKRUZDĖLIUKŲ” grupė

Zofija Armonavičienė

Mokytoja metodininkė

Vilma Šaulinskaitė

Vyresnioji mokytoja

 

 

 

 

 

 

skruzdeliuku

XII gr. Priešmokyklinio ugdymo „VOVERIUKŲ” grupė

Gintarė Kuzinevičiūtė

 Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja

Aušra Kauneckienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voveriuku