Dienos ritmas

Vaiko dienos ritmas ankstyvojo amžiaus grupėje
Labas rytas darželi! (vaikų sutikimas lauke, rytinė mankšta) 7.12 – 8.00
   
Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai 8.00 – 9.00
Pasiruošimas ugdomajai veiklai 9.00 – 9.15
Integruota ugdančioji veikla grupėje 9.15 – 9.45
Individuali vaikų veikla 9.45 – 10.30
Priešpiečiai 10.30 – 10.45
Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, stebėjimas 10.45 – 11.30
Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs 11.30 – 12.30
A-a, a-a, pupa…Pogulis, poilsis 12.30 – 15.10
Laipsniškas kėlimasis, savarankiška vaikų veikla 15.10 – 15.35
Pasiruošimas vakarienei, vakarienė 15.35 – 16.20
Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai. Viso gero, darželi! 16.30 – 18.00
Muzikos ir kūno kultūros valandėlės Pagal tvarkaraštį
Vaiko dienos ritmas ikimokyklinio amžiaus grupėje
Labas rytas darželi! (vaikų sutikimas lauke, rytinė mankšta) 7.12 – 8.25
   
Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai 8.25 – 9.00
Pasiruošimas ugdomajai veiklai 9.00 – 9.10
Veikla grupėje: „Ryto ratas“, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta ugdomoji veikla 9.10 – 9.45
Individuali vaikų veikla 9.45 – 10.30
Priešpiečiai 10.30 – 10.45
Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas 10.45 – 12.00
Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs 12.00 – 12.50
„Mik, vaikuti, čiū-čia, liū-lia…Pogulis, poilsis 12.50 – 15.00
Laipsniškas kėlimasis, savarankiška kūrybinė vaikų veikla 15.00 – 15.25
Pasiruošimas vakarienei, vakarienė 15.25 – 16.15
Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiokjimas, žaidimai. Viso gero, darželi! 16.15 – 18.00
Muzikos ir kūno kultūros valandėlės Pagal tvarkaraštį
Logopediniai užsiėmimai Pagal tvarkaraštį
Vaiko dienos ritmas priešmokyklinio amžiaus grupėje
Labas rytas darželi! (vaikų sutikimas lauke, rytinė mankšta) 7.12 – 8.45
   
Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai 8.45 – 9.20
Pasiruošimas ugdomajai veiklai 9.20 – 9.25
Veikla grupėje: „Ryto ratas“, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta ugdomoji veikla 9.25 – 10.15
Individuali vaikų veikla 10.15 – 10.30
Priešpiečiai 10.30 – 10.45
Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas, išvykos 10.45 – 12.25
Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs 12.25 – 12.55
Pasiruošimas miegui, miegas 12.55 – 15.00
Kėlimasis 15.00 – 15.10
Pasiruošimas vakarienei, vakarienė 15.15 – 15.40
Popietės ratas – dalijimasis dienos įspūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas, planas rytdienai, savarankiška kūrybinė vaikų veikla 15.40 – 16.00
Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai. Viso gero, darželi! 16.10 – 18.00
Muzikos ir kūno kultūros valandėlės Pagal tvarkaraštį
Logopediniai užsiėmimai Pagal tvarkaraštį