Dienos ritmas

Vaiko dienos ritmas ankstyvojo amžiaus grupėje
Labas rytas, darželi! (vaikų sutikimas lauke, rytinė mankšta) 7.12—8.00
   
Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai 8.00—9.00
Pasiruošimas ugdomajai veiklai 9.00—9.15
Integruota ugdomoji veikla grupėje 9.15—9.45
Individuali vaikų veikla 9.45—10.30
Priešpiečiai 10.30—10.45
Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, stebėjimas 10.45—11.30
Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs 11.30—12.30
A-a, a-a, pupa… Pogulis, poilsis 12.30—15.10
Laipsniškas kėlimasis, savarankiška vaikų veikla 15.10—15.35
Pasiruošimas vakarienei, vakarienė 15.35—16.20
Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai. Viso gero, darželi! 16.30—18.00
Muzikos ir kūno kultūros valandėlės Pagal tvarkaraštį
Vaiko dienos ritmas ikimokyklinio amžiaus grupėje
Labas rytas, darželi! (vaikų sutikimas lauke, rytinė mankšta) 7.12—8.25
   
Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai 8.25—9.00
Pasiruošimas ugdomajai veiklai 9.00—9.10
Veikla grupėje: „Ryto ratas“, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta ugdomoji veikla 9.10—9.45
Individuali vaikų veikla 9.45—10.30
Priešpiečiai 10.30—10.45
Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas 10.45—12.00
Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs 12.00—12.50
Mik, vaikuti, čiū-čia, liū-lia… Pogulis, poilsis 12.50—15.00
Laipsniškas kėlimasis, savarankiška kūrybinė vaikų veikla 15.00—15.25
Pasiruošimas vakarienei, vakarienė 15.25—16.15
Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai. Viso gero, darželi! 16.15—18.00
Muzikos ir kūno kultūros valandėlės Pagal tvarkaraštį
Logopediniai užsiėmimai Pagal tvarkaraštį
Vaiko dienos ritmas priešmokyklinio amžiaus grupėje
Labas rytas, darželi! (vaikų sutikimas lauke, rytinė mankšta) 7.12—8.45
   
Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai 8.45—9.20
Pasiruošimas ugdomajai veiklai 9.20—9.25
Veikla grupėje: „Ryto ratas“, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta ugdomoji veikla 9.25—10.15
Individuali vaikų veikla 10.15—10.30
Priešpiečiai 10.30—10.45
Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas, išvykos 10.45—12.25
Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs 12.25—12.55
Pasiruošimas miegui, miegas 12.55—15.00
Kėlimasis 15.00—15.10
Pasiruošimas vakarienei, vakarienė 15.15—15.40
Popietės ratas – dalijimasis dienos įspūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas, planas rytdienai, savarankiška kūrybinė vaikų veikla 15.40—16.00
Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai. Viso gero, darželi! 16.10—18.00
Muzikos ir kūno kultūros valandėlės Pagal tvarkaraštį
Logopediniai užsiėmimai Pagal tvarkaraštį