Administracija

VILMA SAMULIONIENĖ

Direktorė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas:

I–V –  8.00–16.30 val.

Pietų pertrauka 12.30–13.00 val.

Darbuotojai

Donata Miškinienė

ŪKVEDĖ

Lina Nudienė

ŪKVEDĖ

Silvija Kubilienė

SEKRETORĖ

Ramutė Margevičienė

VYRIAUSIOJI BUHALTERĖ

Albina Vegienė

APSKAITININKĖ

Adelė Petkevičienė

MAITINIMO IR HIGIENOS ORGANIZATORĖ

Neringa Pavilonienė

SANDĖLININKĖ

Mokytojai

2. Vitalija Juškienė Specialusis vidurinis Ikimokyklinis ugdymas IU mokytoja
3. Sigita Šatienė Aukštasis koleginis Ikimokyklinis ugdymas IU mokytoja
4. Rūta Sviderskienė Specialusis vidurinis Ikimokyklinis ugdymas IU mokytoja
5. Regina Šipelienė Specialusis vidurinis Ikimokyklinis ugdymas IU mokytoja
6. Dalytė Jakimavičienė Specialusis vidurinis Ikimokyklinis ugdymas IU mokytoja
7. Jolanta Damalakaitė Aukštasis Priešmokyklinis ugdymas PU mokytoja
8. Rita Duoblienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas IU mokytoja
9. Liudmila Vilkienė Specialusis vidurinis Ikimokyklinis ugdymas IU mokytoja
10. Audronė Tamauskienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas IU mokytoja
11. Danutė Kazlauskienė Specialusis vidurinis Ikimokyklinis ugdymas IU mokytoja
12. Vilma Šaulinskaitė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas IU mokytoja
13. Zofija Armonavičienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas IU mokytoja
14. Jurgita Šinkūnienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas IU mokytoja
15. Lolita Špakauskienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas IU mokytoja
16. Vida Židonienė Specialusis vidurinis Ikimokyklinis ugdymas IU mokytoja
17. Ligita Raudžiuvienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas IU mokytoja
18. Rita Jonelytė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Meninio ugdymo mokytoja
19. Gintarė Kuzinevičiūtė Aukštasis Priešmokyklinis ugdymas PU mokytoja
20. Aušra Kauneckienė Specialusis vidurinis Ikimokyklinis ugdymas IU mokytoja
      21. Daiva Nakrošienė Aukštasis Specialusis ugdymas Logopedė
      22.  Vilija Čereškienė Aukštasis Specialusis ugdymas Logopedė, specialioji pedagogė
      23.  Roma Jasaitienė Aukštasis Specialusis ugdymas Logopedė
     24.