Administracija

VILMA SAMULIONIENĖ

Direktorė

Deimantė Žukauskaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbuotojai

Lina Nudienė

ŪKVEDĖ

Aurelija Sprainaitienė

SEKRETORĖ-ADMINISTRATORĖ

Adelė Petkevičienė

MAITINIMO IR HIGIENOS ORGANIZATORĖ

Neringa Pavilonienė

SANDĖLININKĖ

Silvija Kubilienė

SEKRETORĖ
Nėštumo ir gimdymo atostogose

Mokytojai

1.

Janina Gabrienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

2.

Vitalija Juškienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

3.

Dalė Briaunienė

Aukštasis 

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

4.

Rūta Sviderskienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

5.

Vaida Andrulienė  Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas IU mokytoja

6.

Dalytė Jakimavičienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

7.

Jolanta Damalakaitė

Aukštasis

Priešmokyklinis ugdymas

PU mokytoja

8.

Rita Duoblienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

9.

Sonata Noreikienė

 Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

10.

Audronė Tamauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

11.

Toma Balčiūnė Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

12.

 Dovilė Bartaševičienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU , PU mokytoja

13.

Zofija Armonavičienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

14.

Jurgita Šinkūnienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

15.

Lolita Špakauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

16.

Vida Židonienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

 17.

Erika Ivanauskaitė

 Aukštasis neuniversitetinis  Ikimokyklinis ugdymas  IU mokytoja

18.

Rita Jonelytė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Meninio ugdymo mokytoja

19.

Daiva Dumšienė

Aukštasis neuniversitetinis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

20.

Daiva Nakrošienė

Aukštasis

Specialusis ugdymas

Logopedė

21.

 Vilija Čereškienė

Aukštasis

Specialusis ugdymas

Specialioji pedagogė

22.

 Roma Jasaitienė

Aukštasis

Specialusis ugdymas

Logopedė

23.

Nidija Karaliūtė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas IU mokytoja