Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas Panevėžio lopšelyje-darželyje „Aušra“ yra  Asta Sakalauskienė.  Su ja dėl įstaigos tvarkomų asmens duomenų galima susisiekti el. p. adpareigunas@gmail.com.

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA” TERITORIJOJE GYVENANČIŲ IR NESIMOKANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS PARAŠAS: parsisiųsti ADOBE PDF formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA” ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS: parsisiųsti ADOBE PDF formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA” VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS: parsisiųsti ADOBE PDF formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA” INTERNETO TINKLALAPIO NAUDOJIMO TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA: parsisiųsti ADOBE PDF formatu

BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS PANEVĖŽIO MIESTO LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,AUŠRA” NAUDOJIMOSI SĄLYGOS: parsisiųsti ADOBE PDF formatu