Apie mus

bg-video
Panevėžio lopšelis-darželis „Aušra“

Mūsų istorija

Panevėžio lopšelis-darželis „Aušra“ įkurtas 1972 m. Renovuotas 2013 m. Lopšelis-darželis dirba 5 dienų darbo savaitę.
Į bendro ugdymo grupes integruojami vaikai, turintys mišrių raidos sutrikimų. Nuo 3 metų vaikams teikiama kvalifikuota logopedų ir specialiojo pedagogo pagalba.
Lopšelis-darželis dirba pagal įstaigos individualią ikimokyklinio ugdymo programą ir Priešmokyklinio ugdymo programą, kurią baigę vaikai gerai pasiruošia mokyklai. Vykdome tarptautinę socialinių įgūdžių ugdymo programą „Zipio draugai“.

Mūsų vizija

Pažangi mokykla šiuolaikiniam vaikui ,grindžianti savo veiklą švietimo turinio įvairove bei socialinių partnerių iniciatyvomis.

Tarsi namai…

Lopšelis-darželis „Aušra“ – tarsi namai, kuriuose mažųjų kasdien laukia nuoširdus kolektyvas ir jauki aplinka.

Registruokite savo vaiką dabar!


Registruoti

Panevėžio lopšelis-darželis „Aušra“

Mūsų vertybės

Lopšelio-darželio „Aušra“ ugdomoji veikla grindžiama šiomis vertybėmis ir principais: ugdymas diferencijuojamas ir individualizuojamas – pritaikomas vaiko turimai patirčiai. Lopšelyje-darželyje „Aušra“ vertybė – vaikas. Siekiame sudaryti kuo palankiausias sąlygas vaiko individualybei skleistis, pažinti vietos, savo miesto, šalies kultūrą. Ugdome savimi pasitikinčius, drąsius, gebančius bendrauti, bendradarbiauti, prisitaikyti prie kintančios aplinkos, savarankiškai pasirenkančius pageidaujamą veiklą ugdytinius.
Kindori

Atsakomybė

Tradicijų puoselėjimas

Kindori

Atvirumas kaitai

Kūrybiškumas