Administracinė informacija

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

Darbuotojas, galimai patyręs ar pastebėjęs smurto ar priekabiavimo atvejį, turi apie jį pranešti Galimo smurto ir priekabiavimo darbe atvejų nagrinėjimo komisijai. Galimai patirtus ar pastebėtus smurto ir priekabiavimo atvejus darbe nagrinėja Panevėžio lopšelio-darželio „Aušra“ direktoriaus įsakymu sudaryta ir patvirtinta nešališka komisija:

Pirmininkė — Deimantė Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotoja — Daiva Nakrošienė, logopedė.

Sekretorė — Aurelija Sprainaitienė, sekretorė.

Narės:

Lina Nudienė, ūkvedė;

Dalytė Jakimavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ina Vaičiūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja.

Dokumentai