Veiklos dokumentai

LOPŠELIO – DARŽELIO „AUŠRA” VEIKLOS PLANAI:

METŲ RENGINIŲ PLANAI:

TVARKOS APRAŠAI:

  • PANEVĖŽIO LOPŠELIO – DARŽELIO „AUŠRA“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS parsisiųsti
  • PANEVĖŽIO LOPŠELIO – DARŽELIO „AUŠRA“ SMURTO IR PRIEKABIAVIMO  PREVENCIJOS POLITIKA parsisiųsti Adobe PDF formatu
  • PANEVĖŽIO LOPŠELIO – DARŽELIO „AUŠRA“ DARBUOTOJŲ SMURTO, PRIEKABIAVIMO, PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO – ĮGYVENDINIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS parsisiųsti Adobe PDF formatu
  • PANEVĖŽIO LOPŠELIO – DARŽELIO „AUŠRA“ DARBUOTOJŲ SMURTO, PRIEKABIAVIMO, PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO – ĮGYVENDINIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS parsisiųsti MS Word formatu 

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS:

KITI TVARKOS APRAŠAI: