Veiklos dokumentai

LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA” VEIKLOS PLANAI:

LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA” VEIKLOS PLANŲ ATASKAITOS:

METŲ RENGINIŲ PLANAI:

TVARKOS APRAŠAI:

  • PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS, parsisiųsti ADOBE PDF formatu
  • PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ SMURTO IR PRIEKABIAVIMO  PREVENCIJOS POLITIKA, parsisiųsti ADOBE PDF formatu
  • PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ DARBUOTOJŲ SMURTO, PRIEKABIAVIMO, PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO – ĮGYVENDINIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS, parsisiųsti ADOBE PDF formatu
  • PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ DARBUOTOJŲ SMURTO, PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS, PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO IR ĮGYVENDINIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS, parsisiųsti MS WORD formatu 
  • PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ NETIESIOGINIO DARBO SU VAIKAIS (NEKONTAKTINIŲ) VALANDŲ PANAUDOJIMO  TVARKOS APRAŠAS, parsisiųsti MS WORD formatu 

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS:

KITI TVARKOS APRAŠAI: