Parama

Gerbiami ugdytinių tėveliai, „Aušros“ lopšelio-darželio bičiuliai,

Dėkojame už skirtą 1,2 proc. paramą nuo savo pajamų mokesčio. Ši parama yra labai svarbus indėlis turtinant įstaigos materialinę bazę, gerinant Jūsų vaikų ugdymo sąlygas, padedant kurti vaikams jaukesnę, saugesnę ir modernesnę ugdymosi aplinką.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. teikdami prašymą už 2021 m. ar vėlesnius mokestinius laikotarpius, gyventojai nuo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų deklaraciją, sumos, paramos gavėjams galės skirti iki 1,2 proc. (anksčiau buvo skiriama iki 2 proc.). Tinkamai užpildytas prašymas už 2021 metus turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2022 m. gegužės 1 dienos.

Prašymai gali būti teikiami elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą EDS, įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui ar atsiųsti klasikiniu paštu.

SVARBU!!! Priimami tik galiojančios FR0512 formos (4 versijos) užpildyti Prašymai.

FR0512(4) Prašymo forma (PDF formatu)

Įsipareigojame kasmet pateikti Jums ataskaitą, kur tikslingai panaudojome  Jūsų pervestas lėšas.

2020 m. gauta 1,2paramos lėšų – 2575,55 Eur

2021 m. gauta 1,2paramos lėšų – 1560,07 Eur

Likutis 2021 12 31 dienai – 929,92 Eur.

Paramos finansavimo panaudojimas:

  • Tvora 8675,70 Eur,
  • Prekės vaikams 324 Eur,
  • Internetinės svetainės atnaujinimas 400 Eur,
  • Vokai, pašto ženklai deklaracijoms išsiųsti 83,24 Eur,
  • Kompiuteris 590 Eur.

Rekvizitai 1,2% paramai:

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 190375595

Paramos gavėjo pavadinimas: Panevėžio lopšelis-darželis „Aušra“

Buveinės adresas: Statybininkų g. 9, Panevėžys