Parama

Gerbiami ugdytinių tėveliai, „Aušros“ lopšelio-darželio bičiuliai,

Dėkojame už skirtą 2 proc. paramą nuo savo pajamų mokesčio. Ši parama yra labai svarbus indėlis turtinant įstaigos materialinę bazę, gerinant Jūsų vaikų ugdymo sąlygas, padedant kurti vaikams jaukesnę, saugesnę ir modernesnę ugdymosi aplinką.

2019 metų GPM panaudojimo ataskaita

Nuo 2020 m. sausio 1 d. teikdami prašymą už 2019 m. ar vėlesnius mokestinius laikotarpius, gyventojai nuo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų deklaraciją, sumos, paramos gavėjams galės skirti iki 1,2 proc. (anksčiau buvo skiriama iki 2 proc.). Tinkamai užpildytas prašymas už 2019 metus turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 1 dienos.

Prašymai gali būti teikiami elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą EDS, įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui ar atsiųsti klasikiniu paštu.

SVARBU!!! Priimami tik galiojančios FR0512 formos (4 versijos) užpildyti Prašymai.

FR0512(4) Prašymo forma (PDF formatu)

PRAŠYMO PERVESTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ PARAMOS GAVĖJAMS IR (ARBA) POLITINĖMS PARTIJOMS FR0512 FORMOS, PAPILDOMO LAPO FR0512P FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

Rekvizitai 1,2% paramai:

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 190375595

Paramos gavėjo pavadinimas: Panevėžio lopšelis-darželis „Aušra“

Buveinės adresas: Statybininkų g. 9, Panevėžys

VMI INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL PAJAMŲ MOKESČIO DALIES SKYRIMO