Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimas Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimo“  atsisiųsti Word formatu

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A-1146 „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Aušra“ ikimokyklinio ugdymo Pelėdžiukų“ grupės švietimo veiklos ribojimo“  atsisiųsti Word formatu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimo“  atsisiųsti Word formatu

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A-1103 „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Aušra“ ikimokyklinio ugdymo Drugelių“ grupės švietimo veiklos ribojimo“ atsisiųsti Word formatu   

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. A-964 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) papildomų prevencinių priemonių taikymo Panevėžio miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, kai Panevėžio miesto savivaldybė priskiriama geltonajai zonai“  atsisiųsti PDF formatu

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. Nr.  sprendimas V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“  atsisiųsti PDF formatu