Covid-19

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. V-1553 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo  atsisiųsti Word formatu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimas Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“  atsisiųsti Word formatu

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A-1146 „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Aušra“ ikimokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupės švietimo veiklos ribojimo“  atsisiųsti Word formatu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“  atsisiųsti Word formatu

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A-1103 „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Aušra“ ikimokyklinio ugdymo „Drugelių“ grupės švietimo veiklos ribojimo“ atsisiųsti Word formatu 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. A-964 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) papildomų prevencinių priemonių taikymo Panevėžio miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, kai Panevėžio miesto savivaldybė priskiriama geltonajai zonai“  atsisiųsti PDF formatu

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. Nr.  sprendimas V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“  atsisiųsti PDF formatu