• Pagrindinis
  • Atlyginimas už vaikų išlaikymą įstaigoje

Mokestis už vaiko išlaikymą darželyje skaičiuojamas vadovaujantis „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu”, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės  tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 1-234, su vėlesniais aprašo pakeitimais. Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas.

MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE (nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.)

Grupės pavadinimas Pusryčių mokestis Pietų mokestis Vakarienės mokestis 2 kartų maitinimo išlaidos 3  kartų maitinimo išlaidos
1-3 metų vaikams 0,68 € 1,47 € 0,68 € 2,15 € 2,83 €
4-7 metų vaikams 0,77 € 1,68 € 0,77 € 2,45 € 3,22 €

Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms.

TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI:

Priešmokyklinio ugdymo vaikų nemokamo maitinimo organizavimo tvarka:

Vaikų ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą maitinimo organizavimo tvarka