Atlyginimas už vaikų išlaikymą įstaigoje

  • Pagrindinis
  • Atlyginimas už vaikų išlaikymą įstaigoje

Mokestis už vaiko išlaikymą darželyje skaičiuojamas vadovaujantis „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu”, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1-305, 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-160, 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-324, 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-293 patvirtintais aprašo pakeitimais.

 MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE (nuo 2020 m. sausio 1 d.)

Grupės pavadinimasPusryčių mokestisPietų mokestisVakarienės mokestis2 kartų maitinimo išlaidos3  kartų maitinimo išlaidos
Lopšelio grupė0,48 €1,03 €0,48 €1,51 €1,99 €
Darželio grupė0,54 €1,18 €0,54 €1,72 €2,26 €
Priešmokyklinė grupė0,54 €1,18 €0,54 €1,72 €2,26 €

Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms.

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI: