LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ TARYBA

Pirmininkė

 • Deimantė Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė

Aurelija Sprainaitienė, sekretorė.

Narės: 

 • Jolanta Damalakaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Janina Gabrienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Daiva Nakrošienė, logopedė;
 • Lina Nudienė, ūkvedė;
 • Laura Juodokienė, „Ežiukų“ grupės tėvų atstovė;
 • Sandra Kuodė, „Pelėdžiukų” grupės tėvų atstovė;
 • Judita Staškūnienė, „Boružiukų“ grupės tėvų atstovė;
 • Aina Vaišvilienė, „Pelėdžiukų“ grupės tėvų atstovė.

LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė

 • Vilma Samulionienė, direktorė.

Narės:  

 • Deimantė Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Rita Jonelytė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Jolanta Damalakaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Minkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vitalija Juškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Janina Gabrienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vaiva Meškonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rūta Sviderskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vaida Andrulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Dalytė Jakimavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rita Duoblienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Audronė Tamauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Dovilė Bartaševičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vida Židonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Zofija Armonavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lolita Špakauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jurgita Šinkūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Toma Balčiūnė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Erika Ivanauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Daiva Dumšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sonata Noreikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Nidija Karaliūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vilija Čereškienė, specialioji pedagogė;
 • Roma Jasaitienė, logopedė;
 • Daiva Nakrošienė, logopedė.

LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ METODINĖ TARYBA

 Pirmininkė

 • Lolita Špakauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Narės:  

 • Audronė Tamauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Zofija Armonavičienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Rūta Sviderskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rita Duoblienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ ATESTACIJOS KOMISIJA

 Pirmininkė

 • Vilma Samulionienė, direktorė.

Narės:  

 • Deimantė Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Jolanta Damalakaitė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Vilija Čereškienė, vyresnioji specialioji pedagogė.