Komisijos, tarybos

LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ TARYBA

Pirmininkė:

 • Aušra Bernatavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė:

 • Silvija Kubilienė, sekretorė.

Narės: 

 • Jolanta Damalakaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 •  Janina Gabrienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Regina Šipelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lina Nudienė, ūkvedė;
 • Milda Daukšienė, „Nykštukų“ grupės tėvų atstovė;
 • Jolita Ruseckienė, „Nykštukų“ grupės tėvų atstovė;
 • Lina Vaišvilienė, „Kiškučių“ grupės tėvų atstovė;
 • Justina Stikliuvienė, „Drevinukų“ grupės tėvų atstovė.
LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė:

 • Vilma Samulionienė, direktorė.

Narės:  

 • Aušra Bernatavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Rita Jonelytė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Jolanta Damalakaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Gintarė Kuzinevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vitalija Juškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Janina Gabrienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sigita Šatienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rūta Sviderskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Regina Šipelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Dalytė Jakimavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rita Duoblienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vilma Šaulinskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Audronė Tamauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ligita Raudžiuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Danutė Kazlauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Liudmila Vilkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vida Židonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Zofija Armonavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lolita Špakauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jurgita Šinkūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Aušra Kauneckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vilija Čereškienė, logopedė, specialioji pedagogė;
 • Roma Jasaitienė, logopedė;
 • Daiva Nakrošienė, logopedė.
LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ METODINĖ TARYBA

 Pirmininkė:

 • Lolita Špakauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Narės:  

 • Audronė Tamauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Zofija Armonavičienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Gintarė Kuzinevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rūta Sviderskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rita Duoblienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.