Vaiko dienos ritmas

ankstyvojo amžiaus grupėje

Labas rytas darželi! Pokalbiai

7.15 – 8.15

Pamankštinkime kojeles, rankeles, pažaiskime

8.15 – 8.30

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

8.30 – 9.00

Pasiruošimas ugdomajai veiklai

9.00 – 9.15

Integruota ugdančioji veikla grupėje

9.15 – 9.45

Individuali vaikų veikla

9.45 – 10.30

Priešpiečiai

10.30 – 10.45

Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, stebėjimas

10.45 – 11.30

Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs

11.30 – 12.30

A-a, a-a, pupa…Pogulis, poilsis

12.30 – 15.00

Laipsniškas kėlimasis, savarankiška vaikų veikla

15.00 – 15.35

Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

15.35 – 16.15

Pasivaikščiojimas lauke, žaidimai. Viso gero, darželi!

16.15 – 18.00

Muzikos ir kūno kultūros valandėlės

Pagal tvarkaraštį

Vaiko dienos ritmas

ikimokyklinio amžiaus grupėje

Labas rytas darželi! Pokalbiai

7.15 – 8.00

Ryto mankšta salėje

8.00 – 8.15

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

8.15 – 9.00

Pasiruošimas ugdomajai veiklai

9.00 – 9.10

Veikla grupėje: „Ryto ratas“, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta ugdomoji veikla

9.10 – 9.45

Individuali vaikų veikla

9.45 – 10.15

Priešpiečiai

10.30 – 10.45

Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas

10.45 – 12.00

Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs

12.00 – 12.50

„Mik, vaikuti, čiū-čia, liū-lia…Pogulis, poilsis

12.50 – 15.00

Laipsniškas kėlimasis, savarankiška kūrybinė vaikų veikla

15.00 – 15.30

Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

15.30 – 16.20

Pasivaikščiojimas lauke, žaidimai. Viso gero, darželi!

16.20 – 18.00

Muzikos ir kūno kultūros valandėlės

Pagal tvarkaraštį

Logopediniai užsiėmimai

Pagal tvarkaraštį

 

Vaiko dienos ritmas

priešmokyklinio amžiaus grupėje

Labas rytas darželi! Pokalbiai

7.15 – 8.00

Ryto mankšta salėje

8.15 – 8.30

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

8.30 – 9.00

Pasiruošimas ugdomajai veiklai

9.00 – 9.10

Veikla grupėje: „Ryto ratas“, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta ugdomoji veikla

9.10 – 9.40

Individuali vaikų veikla

9.40 – 10.35

Priešpiečiai

10.35 – 10.50

Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas, išvykos

10.50 – 12.00

Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs

12.00 – 12.45

Pasiruošimas miegui, miegas

12.45 – 15.00

Kėlimasis

15.00 – 15.15

Popietės ratas – dalijimasis dienos įspūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas, planai rytdienai, savarankiška kūrybinė vaikų veikla

15.15 – 15.40

Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

15.40 – 16.10

Pasivaikščiojimas lauke, žaidimai. Viso gero, darželi!

16.10 – 18.00

Muzikos ir kūno kultūros valandėlės

Pagal tvarkaraštį

Logopediniai užsiėmimai

Pagal tvarkaraštį