Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas

Informacija apie lopšelyje-darželyje „Aušra" esančių mokinių ir laisvų vietų skaičių pateikiama ir nuolat atnaujinama  http://www.panevezys.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/svietimas-237/svietimo-ir-mokslo-jh8h/mokiniu-priemimas-i-mokyklas/ikimokyklinio-ugdymo-mokyklos_1458/lopselis-darzelis-ausra.html.

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas (Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.)

Prašymo forma (1 priedas)  (doc., galioja nuo 2015-09-01)

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. 1-304 „Dėl Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-8, pakeitimo ir pavedimo Savivaldybės administracijos direktoriui”

2015-11-26 pakeitimai pagal galiojantį 2015-01-29 Nr. 1-8 sprendimą priėmimui

Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas

A-375 Aprašo pakeitimai