TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-161 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis savivaldybės ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose, švietimo pagalbos įstaigose, pareigybių skaičiaus patvirtinimo ir savivaldybės tarybos sprendimų (2014 m. lapkričio 27 d. Nr. 1-354 1 punkto, 2015 m. kovo 26 d. Nr. 1-65, 2015 m. spalio 22 d. Nr. 1-276, 2016 m. kovo 29 d. Nr. 1-75, 2016 m. balandžio 29 d. Nr. 1-117, 2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-297) pripažinimo netekusiais galios“, nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Panevėžio lopšeliui-darželiui „Aušra“ mažinamas pareigybių sąrašas ir naikinamas kasininko etatas.

Mokestį už vaikų išlaikymą įstaigoje galėsite sumokėti „Perlo“ terminaluose su atsiskaitymo lapeliu arba pervesti į darželio sąskaitą.

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMAS NR. 1-305 "DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMU NR. 1-312, PAPILDYMO"