Gerbiami ugdytinių tėveliai, „Aušros“ lopšelio-darželio bičiuliai,

LR Vyriausybės įstatymas leidžia Jums pervesti iki 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio

ir tokiu būdu paremti lopšelį-darželį, kurį lanko Jūsų vaikai. Ši parama yra labai svarbus indėlis turtinant įstaigos materialinę bazę, gerinant Jūsų vaikų ugdymo sąlygas.
 

Prašymo formą galite užpildyti ir siųsti į mokesčių inspekciją

arba teikti elektroniniu būdu per EDS iki gegužės 1 d.

 

Rekvizitai 2% paramai:

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 190375595

Paramos gavėjo pavadinimas: Panevėžio lopšelis-darželis „Aušra“

Buveinės adresas: Statybininkų g. 9, Panevėžys