Panevėžio lopšelio-darželio „Aušra“ viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

parsisiųsti PDF formatu

Panevėžio lopšelio-darželio „Aušra“ supaprastintos mažos vertės viešųjų pirkimų sąlygos

parsisiųsti MS Word formatu

Panevėžio lopšelio-darželio „Aušra“ viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

parsisiųsti MS Word formatu

Viešųjų pirkimų planas 2019 m.

parsisiųsti PDF formatu

2018 m. Viešųjų pirkimų žurnalas

parsisiųsti Excel formatu

Viešųjų pirkimų planas 2018 m.

parsisiųsti PDF formatu

Viešųjų pirkimų plano papildymai 2018 m.

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

2018 m. viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita

parsisiųsti PDF formatu

Mažos vertės pirkimų vykdymas 2017 m.

parsisiųsti MS Word formatu

Mažos vertės pirkimų vykdymas 2016 m.

parsisiųsti-MS-Word-formatu

Mažos vertės pirkimų vykdymas 2015 m.

parsisiųsti MS Word formatu

Mažos vertės pirkimų vykdymas 2014 m.

parsisiųsti MS Word formatu

parsisiųsti MS Word formatu

Viešųjų pirkimų planas 2017 m.

parsisiųsti PDF formatu  

Viešųjų pirkimų planas 2016 m.

parsisųsti MS Word formatu

Viešųjų pirkimų plano papildymai 2016 m.

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

Viešųjų pirkimų planas 2015 m.

viešųjų pirkimų planas 2015m.

Viešųjų pirkimų ataskaita 2016 m.

parsisiųsti PDF formatu

Viešųjų pirkimų atsakaita 2015 m.