PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA" VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA
 
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA" DARBO 2020 METŲ VASAROS METU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA" DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA
 
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA" METINIŲ RENGINIŲ PLANAS 2020 M.
 
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA" NUOSTATAI
 
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA ,,AUŠROS TAKELIU"
 
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA
 
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA" METINIŲ RENGINIŲ PLANAS 2019 M.
 
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA" DIREKTORĖS VILMOS SAMULIONIENĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA
 
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA" DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2018-09-03 Nr. V-62
 
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA" VADOVO METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

 
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA" 2017 – 2019 m. strateginis planas

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA" veiklos planas 2017 metams

parsisiųsti Adobe PDF formatu