PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA" DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2020-12-30 NR. V-146
                                 parsisiųsti Adobe PDF formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
                                       parsisiųsti Adobe PDF formatu
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ DIREKTORĖS VILMOS SAMULIONIENĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA

                                           parsisiųsti Adobe PDF formatu


PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA" DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2020-09-11 Nr. V-106  
                                                                                                 parsisiųsti Adobe PDF formatu
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ 2020-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS
                                           parsisiųsti Adobe PDF formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA" VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA” DARBO 2020 METŲ VASAROS METU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA” DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2019-12-30 Nr. V-91
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA” METINIŲ RENGINIŲ PLANAS 2020 M.
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA” NUOSTATAI
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA ,,AUŠROS TAKELIU”
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA” METINIŲ RENGINIŲ PLANAS 2019 M.
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA” DIREKTORĖS VILMOS SAMULIONIENĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA” DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2018-09-03 Nr. V-62
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA” VADOVO METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA” 2017 – 2019 m. strateginis planas

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA” veiklos planas 2017 metams

parsisiųsti Adobe PDF formatu