PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA" VADOVO METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS
 
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA" NUOSTATAI
 
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA" 2017 – 2019 m. strateginis planas

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AUŠRA" veiklos planas 2017 metams

parsisiųsti Adobe PDF formatu