PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Ataskaita

ATASKAITŲ RINKINYS 2018 M.

parsisiųsti Adobe PDF formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“  FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

parsisiųsti pdf formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“  ATASKAITOS UŽ 2017 METŲ I KETVIRTĮ 

parsisiųsti zip formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“  2016 METŲ METINĖS ATASKAITOS

parsisiųsti pdf formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“  2015 METŲ METINĖS ATASKAITOS

parsisiųsti zip formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2014 METŲ I KETVIRTĮ 

parsisiųsti ZIP formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2014 METŲ I KETVIRTĮ

parsisiųsti ZIP formatu