Mokytojų apmokymai, kaip dirbti su KUBAIS iMO Learn ir, kaip naudotis Interaktyviu ekranu veikloje su vaikais