Grupės formuojamos užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus pagal higienos normose nustatytus reikalavimus:

¤ lopšelio – nuo 1 iki 3 metų;

¤ darželio – nuo 3 iki 5 metų;

¤ priešmokyklinės – nuo 5 (6) iki 6 (7) metų.

 

Komplektavimas į grupes vykdomas pagal nustatytą vaikų skaičių grupėje:

  • nuo 1 iki 2 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius – 8, maksimalus – 10;
  • nuo 2 iki 3 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius – 9, maksimalus – 15;
  •  nuo 3 iki 5 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius – 17, maksimalus – 20;
  • priešmokyklinio ugdymo grupėje minimalus vaikų skaičius – 17, maksimalus – 20.