LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“

TARYBA

Pirmininkė – Aušra Bernatavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Silvija Kubilienė, sekretorė.

Narės:  Jolanta Damalakaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

             Janina Gabrienė, auklėtoja;

             Regina Šipelienė, auklėtoja;

             Lina Nudienė, ūkvedė;

             Milda Daukšienė, „Nykštukų“ grupės tėvų atstovė;

             Jolita Ruseckienė, „Nykštukų“ grupės tėvų atstovė;

             Lina Vaišvilienė, „Kiškučių“ grupės tėvų atstovė;

             Justina Stikliuvienė, „Drevinukų“ grupės tėvų atstovė.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“

MOKYTOJŲ TARYBA

  Pirmininkė – Vilma Samulionienė, direktorė.

Narės:   Aušra Bernatavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Zofija Armonavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Rita Jonelytė, meninio ugdymo pedagogė;

Jolanta Damalakaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Vitalija Juškienė, auklėtoja;

Janina Gabrienė, auklėtoja;

Sigita Šatienė, auklėtoja;

Rūta Sviderskienė, auklėtoja;

Regina Šipelienė, auklėtoja;

Dalytė Jakimavičienė, auklėtoja;

Rita Duoblienė, auklėtoja;

Vilma Šaulinskaitė, auklėtoja;

Audronė Tamauskienė, auklėtoja;

Ligita Raudžiuvienė, auklėtoja;

Danutė Kazlauskienė, auklėtoja;

Liudmila Vilkienė, auklėtoja;

Vida Židonienė, auklėtoja;

Gintarė Kuzinevičiūtė, auklėtoja;

Lolita Špakauskienė, auklėtoja;

Laima Rudzinskienė, auklėtoja;

Aušra Kauneckienė, auklėtoja;

Leonora Skaburskienė, logopedė, specialioji pedagogė;

Roma Jasaitienė, logopedė;

Daiva Nakrošienė, logopedė;

Vilija Čereškienė, logopedė.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“

METODINĖ TARYBA

  Pirmininkė – Laima Rudzinskienė, auklėtoja.

Narės:   Audronė Tamauskienė, auklėtoja, profsąjungos atstovė;

Zofija Armonavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Ligita Raudžiuvienė, auklėtoja;

Rūta Sviderskienė, auklėtoja;

Rita Duoblienė, auklėtoja.