LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“

TARYBA

Pirmininkė – Aušra Bernatavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Silvija Kubilienė, sekretorė.

Narės:  Jolanta Damalakaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

             Janina Gabrienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

             Regina Šipelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

             Lina Nudienė, ūkvedė;

             Milda Daukšienė, „Nykštukų“ grupės tėvų atstovė;

             Jolita Ruseckienė, „Nykštukų“ grupės tėvų atstovė;

             Lina Vaišvilienė, „Kiškučių“ grupės tėvų atstovė;

             Justina Stikliuvienė, „Drevinukų“ grupės tėvų atstovė.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“

MOKYTOJŲ TARYBA

  Pirmininkė – Vilma Samulionienė, direktorė.

Narės:   Aušra Bernatavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Rita Jonelytė, meninio ugdymo mokytoja;

Jolanta Damalakaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Gintarė Kuzinevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Vitalija Juškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Janina Gabrienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sigita Šatienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rūta Sviderskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Regina Šipelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dalytė Jakimavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rita Duoblienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vilma Šaulinskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Audronė Tamauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ligita Raudžiuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danutė Kazlauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Liudmila Vilkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vida Židonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Zofija Armonavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lolita Špakauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jurgita Šinkūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Aušra Kauneckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vilija Čereškienė, logopedė, specialioji pedagogė;

Roma Jasaitienė, logopedė;

Daiva Nakrošienė, logopedė.

LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRA“

METODINĖ TARYBA

  Pirmininkė – Lolita Špakauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Narės:   Audronė Tamauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Zofija Armonavičienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė;

Gintarė Kuzinevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Rūta Sviderskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rita Duoblienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.