2.

Vitalija Juškienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

3.

Sigita Šatienė

Aukštasis koleginis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

4.

Rūta Sviderskienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

5.

Regina Šipelienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

6.

Dalytė Jakimavičienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

7.

Jolanta Damalakaitė

Aukštasis

Priešmokyklinis ugdymas

PU mokytoja

8.

Rita Duoblienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

9.

Liudmila Vilkienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

10.

Audronė Tamauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

11.

Danutė Kazlauskienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

12.

Vilma Šaulinskaitė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

13.

Zofija Armonavičienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

14.

Jurgita Šinkūnienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

15.

Lolita Špakauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

16.

Vida Židonienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

17.

Ligita Raudžiuvienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

18.

Rita Jonelytė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Meninio ugdymo mokytoja

19.

Gintarė Kuzinevičiūtė

Aukštasis

Priešmokyklinis ugdymas

PU mokytoja

20.

Aušra Kauneckienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

IU mokytoja

      21. Daiva Nakrošienė Aukštasis Specialusis ugdymas Logopedė
      22.  Vilija Čereškienė Aukštasis Specialusis ugdymas Logopedė, specialioji pedagogė
      23.  Roma Jasaitienė Aukštasis Specialusis ugdymas Logopedė
     24.