2.     

Vitalija Juškienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

3.    

Sigita Šatienė

Aukštasis koleginis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

4.    

Rūta Sviderskienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

5.     

Regina Šipelienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

6.    

Dalytė Jakimavičienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

7.     

Jolanta Damalakaitė

Aukštasis

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

8.     

Rita Duoblienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

9. 

Liudmila Vilkienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

10. 

Audronė Tamauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

11. 

Danutė Kazlauskienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

12. 

Vilma Šaulinskaitė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

13. 

Zofija Armonavičienė

Aukštasis

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

14. 

Laima Rudzinskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

15. 

Lolita Špakauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

16. 

Vida Židonienė

Specialusis vidurinis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

17. 

Ligita Raudžiuvienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

18. 

Rita Jonelytė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Meninio ugdymo pedagogė

19. 

Roma Jasaitienė

Aukštasis

Specialusis ugdymas

Logopedė

20. 

Leonora Skaburskienė

Aukštasis

Specialusis ugdymas

Logopedė,

specialioji pedagogė

      21.

Daiva Nakrošienė

Aukštasis Specialusis ugdymas

Logopedė

      22.  Vilija Čereškienė Aukštasis Specialusis ugdymas Logopedė
      23.  Gintarė Kuzinevičiūtė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja
     24.  Aušra Kauneckienė Specialusis vidurinis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja