Panevėžio lopšelis-darželis „Aušra“ įkurtas 1972 m. Renovuotas 2013 m.

 

Lopšelis-darželis dirba 5 dienų darbo savaitę.
 

Grupių darbo laikas:

  • lopšelio (1–3 m.) grupės dirba nuo 7.15 val. iki 18.03 val.
  • darželio (3–6/7 m.) grupės dirba nuo 7.15 val. iki 18.03 val.


Į bendro ugdymo grupes integruojami vaikai, turintys mišrių raidos sutrikimų. Nuo 3 metų vaikams teikiama kvalifikuota logopedų ir specialiojo pedagogo pagalba.


Lopšelis-darželis dirba pagal įstaigos individualią ikimokyklinio ugdymo programą ir Priešmokyklinio ugdymo programą, kurią baigę vaikai gerai pasiruošia mokyklai.

 

Vykdome tarptautinę socialinių įgūdžių ugdymo programą „Zipio draugai“.

 

Bendradarbiaujame su miesto mokyklomis, vaikų darželiais, rengiame bendrus renginius, varžybas, parodas. Dalyvaujame finansuojamuose tarptautiniuose, šalies, miesto projektuose.

 

Lopšelis-darželis „Aušra“ – tarsi namai, kuriuose mažųjų kasdien laukia nuoširdus kolektyvas ir jauki aplinka.